Wójt szkolił sołtysów


Gazeta CWA
19/08/2019

Samorządy Gminne #Marcin Skonieczka Płużnica
Podczas zorganizowanych w urzędzie warsztatów wójt Marcin Skonieczka podzielił się wiedzą i swoim bogatym doświadczeniem samorządowym z sołtysami z terenu gminy Płużnica. Ale również sami uczestnicy warsztatów mieli okazję przekazać sobie wzajemnie dobre praktyki, wyniesione z sołeckiej pracy.

– Na początku tego roku miały miejsce wybory władz w szesnastu sołectwach. W siedmiu miejscowościach wybrano nowych sołtysów. Pomyślałem, że to dobry pretekst do wspólnego zastanowienia się nad tym jak rolę sołtysa widzą doświadczeni sołtysi, a jak ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją służbę – tłumaczy Marcin Skonieczka.

Podczas warsztatów wspólnie szukano odpowiedzi na wiele pytań, m.in. jaką rolę pełni sołtys, co jest najważniejsze w jego działalności, w jaki sposób sołtyski i sołtysi mogą przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców wsi, jakiego wsparcia sami potrzebują?

– Ważnym aspektem warsztatów była wymiana doświadczeń – podkreśla Marcin Skonieczka. – Zależało mi także na zdiagnozowaniu potrzeb sołtysów, abyśmy mogli zaplanować kolejne działania wspierające ich pracę. W gminach wiejskich sołtysi pełnią bardzo ważną rolę. Dbają oni zarówno o relacje panujące we wsi pomiędzy mieszkańcami jak i o infrastrukturę przestrzeni publicznej sołectwa – wyjaśnia wójt. – Według sołtysów najważniejszym ich zadaniem jest pośredniczenie między mieszkańcami a urzędem gminy w celu rozwiązywania problemów mieszkańców. Jak sami mówili, jest to funkcja mieszcząca się gdzieś pomiędzy urzędnikiem, prawnikiem, a czasami nawet psychologiem. Równie ważne jest organizowanie wydarzeń sprzyjających integracji mieszkańców oraz organizacja spotkań sołeckich. Na czwartym miejscu znalazło się zadanie dotyczące sprzątania wsi i utrzymania porządku na świetlicy. Sołtysi nadzorują także wydatkowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego, pozyskują środki z innych źródeł na rozwój wsi, zbierają podatki, angażują mieszkańców i organizują wspólne prace na rzecz sołectwa, dokonują przeglądu dróg gminnych i dbają o wizerunek wsi – opisuje Marcin Skonieczka.

Jakie pomysły, mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców, wypracowali uczestnicy warsztatów? Jednym z nich jest posiadanie dobrego kanału komunikacji z mieszkańcami. Ponadto sołtysi i sołtyski uznali, iż bardzo ważne jest, aby wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i ich potrzeby, zamiast upierać się tylko przy swoim punkcie widzenia. Wśród innych, istotnych zagadnień, wskazali m. in. na to, aby wspierać integrację mieszkańców, korzystać z dodatkowych źródeł finansowania, poza Funduszem Sołeckim, uśmiechać się, mieć pozytywne nastawienie, polepszyć stan dróg, pisać projekty, pozyskiwać pieniądze dodatkowe dla wsi, organizować spotkania (pikniki, ogniska), namawiać mieszkańców do wspólnych spotkań i działań na rzecz wsi (poprawa stanu dróg, rewitalizacja świetlicy), zachęcać do wspólnego dbania o czystość wsi i świetlic, rozdzielać obowiązki podczas organizowania imprez okolicznościowych, mieć większy wpływ na decyzję władz gminy (możliwość głosowania).

Jak zaznacza Marcin Skonieczka, uczestnicy warsztatów stwierdzili, że doceniony sołtys lepiej pracuje. Wśród oczekiwanego wsparcia (m.in. od władz gminy) wskazali np. zaplecze lokalowe w miejscowościach, gdzie nie ma świetlicy, szkolenia, wyższe środki z Funduszu Sołeckiego, wsparcie ze strony stowarzyszeń w pozyskiwaniu dodatkowych środków, lepszą pomoc i wsparcie ze strony mieszkańców. Postulowali także o wsparcie psychologa oraz prawnika, które pozwoliłoby im jeszcze lepiej pomagać mieszkańcom. Zauważyli również, że pożądane byłoby sprawne załatwianie zgłoszonych przez nich spraw przez pracowników urzędu gminy oraz lepszy nadzór władz gminy i pracowników nad wykonywanymi w sołectwie zadaniami przez firmy zewnętrzne.

(krzan)

Fot. (nadesłane)

 
Wójt szkolił sołtysów - komentarze opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej


Ostanio w Samorządy Gminne


TOP 5

Ogłoszenia

wróć

pełna wersja portalu