PCPR pomaga ofiarom przemocy


Gazeta CWA
30/04/2019

Stowarzyszenia i organizacje Wąbrzeźno
Według Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie problem przemocy dotyka wiele osób bez względu na pochodzenie czy status społeczny. Często to właśnie dom rodzinny staje się miejscem zagrożenia, poniżenia, lęku i cierpienia

– Przemoc to intencjonalne działanie, podczas którego oprawca wykorzystuje przewagę sił, by naruszyć prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody – tłumaczy inspektor Joanna Krause. – Istnieją różne formy przemocy: fizyczna, psychiczna, wykorzystanie seksualne, ekonomiczna oraz zaniedbanie. Często nie jesteśmy w stanie określić czy dana osoba jest krzywdzona. Każda przemoc zostawia ślady, nie wszystkie widać gołym okiem. Nie ma ustalonego szablonu jak rozpoznać ofiarę przemocy, zwłaszcza ta psychiczna jest trudna do udowodnienia.

Do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zgłaszają się głównie osoby poszkodowane, po wszczęciu procedury Niebieskiej Karty. Informacje o możliwości wsparcia otrzymują na posiedzeniu Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. O pomoc proszą również placówkę osoby, które same widzą problem w swojej rodzinie czy otoczeniu. Pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, policji, szkół oraz innych instytucji działających na rzecz wspierania ofiar przemocy w trudnych sytuacjach, po zaobserwowaniu problemu zachęcają wąbrzeźnian do zgłaszania się i korzystania z poradnictwa PCPR w Wąbrzeźnie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie oferuje pomoc ofiarom przemocy z terenu powiatu wąbrzeskiego. Wsparcie może zostać udzielone osobom poszkodowanym w formie pełnego wachlarzu poradnictwa – głównie w przypadkach przemocy domowej, w stanach kryzysu emocjonalnego, trudności wychowawczych, konfliktów rodzinnych (zwłaszcza małżeńskich), wykorzystywania seksualnego dzieci, radzenia sobie  w  sytuacjach związanych z utratą kogoś bliskiego a także nadużywania lub eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi.

W placówce realizowany jest projekt „Rodzina w Centrum 2”, dzięki któremu mieszkańcy powiatu wąbrzeskiego mogą liczyć na pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, psychiatry oraz prawnika. W wąbrzeskim PCPR odbywają się także skuteczne mediacje, terapie rodzinne, grupowe lub indywidualne a nawet wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje między rodzicami i dziećmi. Program wspiera Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z powiatami i miastami województwa kujawsko – pomorskiego. „Rodzina w Centrum 2” współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zarówno poradnictwo psychologa jak i projekt „Rodzina w Centrum 2” realizowane są w siedzibie PCPR w Wąbrzeźnie na ul. Wolności 44. Dodatkowych informacji na temat działania ośrodka udzielają pracownicy PCPR pod nr tel.: 56-688-24-51. 
 

Tekst i fot. (olagoralska)

 
PCPR pomaga ofiarom przemocy - komentarze opinie
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze Internautów.

Czytaj więcej


Ostanio w Stowarzyszenia i organizacje


TOP 5

Ogłoszenia

wróć

pełna wersja portalu